Let our robot serve you

ผู้นำด้านหุ่นยนต์บริการ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการชั้นเลิศ เพื่อร่วมสรรค์สร้างอนาคต

Sail

Sail หุ่นยนต์อัจฉริยะหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ สามารถสร้างแผนที่ให้เคลื่อนที่ไปตำแหน่งต่างๆ หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางขณะเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ สนทนาให้ข้อมูลสินค้าและบริการได้อย่างชาญฉลาด จดจำใบหน้าลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและหน้าจอสัมผัส ช่วยให้สามารถให้บริการได้โดยอัตโนมัติทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ลดต้นทุนการบริการ

Sail Sail Sail Sail Sail Sail Sail Sail Sail

Robot Inc. 2021 Catalogue

get in touch

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การมีหุ่นยนต์มาช่วยงานต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป หากคุณต้องการหุ่นยนต์ช่วยงาน ปรึกษาเราได้

Call Me

062 519 9855

Email Me

robotinc.asia@gmail.com

Address

131 Innovation Cluster 1, Thailand Science Park, Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120

looking forward to hearing from you!